Frekvensomriktaren för VA-branschen ger dig nya möjligheter

Emotron FlowDrive är frekvensomriktaren som automatiskt styr din pump optimalt genom sin unika självlärande algoritm för bästa verkningsgradspunkt. Genom att köra pumpen vid olika varvtal och mäta pumpade volymer bestäms den mest energieffektiva pumpvarvtalet, och därefter kalibreras berörda funktioner i enlighet med detta.

För att enkelt visualisera FlowDriveapplikationen och ge åtkomst till viktiga parametrar och statusinformation kring din pumpdrift kan vi nu även använda en panel som en integrerad del av omriktaren via Modbus TCP/IP.
Denna lösning möjliggör nu även att på ett snabbt och smidigt sätt kommunicera mot överliggande SCADA via panelens Ehternetinterface.
Panelen är förprogrammerad att hantera de vanligast förekommande pumpgropsapplikationerna.

Färdig demo finns att tillgå och applikationen visas för första gången på VA mässan i CG Emotrons monter B02:74.

 

 Ladda ner den nya broschyren om FlowDrive här

Vi lägger all vår energi på att spara din.