Emotron mjukstartarlösning förbättrar styrningen och minskar kostnaderna för Adani Gas Ltd

Adani Gas Ltd, ett helägt dotterbolag till Adani Enterprises Ltd, utvecklar naturgasdistributionsprojekt över hela Indien för kunder inom industri-, handels-, hushålls- och transportsektorerna. Naturgas är ett praktiskt, tillförlitligt och miljövänligt bränsle som ger konsumenterna hög säkerhetsnivå och ekonomisk effektivitet.

Företaget har redan anlagt stadsgasdistributionsnätverk i Ahmedabad och Vadodara (Gujarat), Faridabad (Haryana) och Khurja (Uttar Pradesh).
Dessutom har avtal om att utveckla stadsgasdistribution för Allahabad och Chandigarh tilldelats ett konsortium bestående av Adani Gas Ltd och indiska Oil Corporation Ltd.

Gas pressure hard to maintain

The company was previously using a conventional system with a star delta starter that imposed a high starting current on the system. It was difficult to maintain the required gas pressure, and the manual on/off control was labour-intensive.

Emotron mjukstartarlösning

CG Drives & Automation föreslog en mjukstartarlösning med Emotron MSF 250 kW tillsammans med en av-/på-fjärrfunktion. Detta skulle medge smidig start och stopp av kompressorn och minska strömstötsbelastningen och den mekaniska påfrestningen på systemet, vilket leder till lägre driftskostnader. 

Denna nya lösning har nu installerats och ger förväntade fördelar.
Dessutom har av-/på-fjärrfunktionen hjälpt företaget att bibehålla ett tryck på 200 bar (som lägst) och 250 bar (som högst) med hjälp av en Dresser-Rand-kompressor.

Av-/på-styrningskommandot kommer praktiskt nog från Adanis gasunderstation. Manuell hantering har eliminerats, vilket sparar arbetskostnader. Systemet har fungerat som det ska i sju år.

I korthet

Kund Adani Gas Ltd, Indien
Utmaning
  • Höga startströmmar,
  • Dålig styrning
  • Alltför mycket manuella insatser
Lösning Emotron MSF 250 kV Mjukstartare med av-/på-fjärrstyrning

Fördelar

  • Lägre start-/stopplaster (elektriska/mekaniska)
  • Minskade arbetskraftsbehov
  • Långsiktig tilförlitlighet
  • Kostnadsbesparingar