Vattenutjämning med frekvensomriktare som matar energi tillbaka till nätet

Krimpenerwaard pumpstation håller många fötter torra samtidigt som den bidrar med rent vatten för mer än 50.000 personer i Nederländerna.

När området Schieland och Krimpenerwaard behövde byta ut en pump i Lekdijk- West Bergambacht hittade de den perfekta lösningen med en fiskvänlig pump och en PM-motor som drivs av en Emotron AFE frekvensomriktare som matar elenergi direkt tillbaka till nätet.

Emotron frekvensomriktare för viktig vattennivåreglering

Pumpstationen är det viktigaste vatteninloppet i Krimpenerwaard. Färskvatten förs in från floden Lek för att ibland upprätthålla vattennivån när det råder torka och ibland låta vattnet spola genom för att hålla god vattenkvalitet.

Den fiskvänliga pumpen drivs av en PM-motor och Emotron AFE-frekvensomriktare. Emotron VFXR 2.1 gör det möjligt att fånga en roterande PM motor.

Lösning för fiskvandring

Pumpen byggdes främst om för att lösa den flaskhals som den tidigare lösningen utgjorde för migrerande fisk. En av de två befintliga pumparna ersattes av en pump där betonghöljet ersattes av ett pumpblock av större storlek. Pumpen har en kapacitet på 200 m3 per minut och dränerar en stor del av Krimpenerwaard.

Pumpen testades för fisksäkerhet för både dränering och turbindrift och har visat sig vara mycket fisksäker för båda.

Genererar energi

Den nya pumpstationen är också utformad som en turbin där vatten släpps genom pumpen för att generera energi. Vid en genomsnittlig vattennivå skapas en effektkapacitet på ca. 21 kW med en fallhöjd på 2,3 m. Vid högre vattennivåer kan genererad effekt nå upp till 63 kW.

Matar energi direkt tillbaka till nätet

Den genererade energin matas tillbaka till nätet via Emotron AFE (Active front End) frekvensomriktare VFXR 2.1. På grund av den fullständiga 4-kvadrantstyrningen i VFXR-omriktaren styrs motorhastigheten helt, varvid AFE matar tillbaka den frigjorda energin till elnätet.

Pumpaxeln bromsas därmed av frekvensomriktaren under intaget av vatten. Det gör det till en kontrollerad process med justerbar hastighetsnivå.
Den genererade elenergin matas tillbaka till nätet via Emotron AFE (Active Front End) frekvensomriktare VFXR 2.1.

Globalt servicenätverk

Med ett globalt partnernätverk och fjärråtkomstlösningar kan vi erbjuda serviceavtal som passar dina behov. Det kompletta tjänsteerbjudandet inkluderar:

 • Drifttagning
 • Utbildning
 • Testanläggningar
 • 24/7 support
 • Fjärråtkomst
 • Applikationsdiagnostik
 • Underhåll
 • Förlängd garanti
 • Reparationer
 • Maskinuthyrning

Globalt servicenätverk

Med ett globalt partnernätverk och fjärråtkomstlösningar kan vi erbjuda serviceavtal som passar dina behov. Det kompletta tjänsteerbjudandet omfattar:

 • Drifttagning
 • Utbildning
 • Testanläggningar
 • Fjärråtkomst
 • Applikationsdiagnostik
 • Underhåll
 • Förlängd garanti
 • Reparationer
 • Maskinuthyrning