Jämnare tryck och längre livslängd tack vare CG Drives & Automation

Hässleholms Vatten har ansvar för den allmänna VA-anläggningen inom Hässleholms kommun. Anläggningen består av 13 vattenverk, 8 tryck-stegringsstationer, 87 pumpstationer, 15 reningsverk och totalt 127 mil VA-ledningar ingår. Hässleholms Vatten ansvarar för vattenförsörjning till cirka 38 700 av kommunens invånare. Årligen levereras 3,8 miljoner m3 dricksvatten. Ett varierande tryck i vattenledningarna har varit ett problem för Hässleholm Vatten.
Nu är detta avhjälpt med en enkel lösning från CG Drives & Automation.

Flerpumpsystem

I Hässleholm, precis som i många andra kommuner, har man behov av att reglera exempelvis tryck med flera pumpar.
Följande funktioner efterfrågas då:

 • Trycket ska hållas stabilt.
 • När ytterligare pump behöver startas, ska detta göras optimalt. 
 • När behovet minskar ska en pump stoppas för att optimera energiåtgången.
 • Pumparna ska alterneras. 
 • Systemet ska automatiskt gå in i pausläge när inget behov finns. 
 • Pumpar ska kunna stoppas manuellt för service men systemet ska automatiskt anpassa sig.

Anders Robertsson, CG Drives & Automation & Christer Nilsson, Hässleholms Vatten

Enkel och effektiv problemlösning

”Eftersom vi hade lång erfarenhet av CGs produkter och tyckte att både produkter och service höll en mycket hög nivå, var valet av leverantör lätt” säger Christer Nilsson, Hässleholms Vatten.

”Eftersom vi hade lång erfarenhet av CGs produkter och tyckte att både produkter och service höll en mycket hög nivå, var valet av leverantör lätt” 

"När vattenverk och tryckstegringsstationer nyligen skulle byggas om, valde man att fortsätta använda CGs lösning.,” säger Christer Nilsson, Hässleholms Vatten.

Vinst för både kund och leverantör

För kommuninvånarna i Hässleholm, d.v.s. Hässleholms Vattens kunder, innebär detta numera ett stabilt tryck i kranarna. För Hässleholms Vatten som leverantör, innebär det ett stabilt tryck och mindre belastade ledningar. En riktig ”win-win” situation.

Emotron Master kontrollerar 3 FDU 2.0 frekvensomriktare

I korthet

Kund Hässleholms Vatten, Hässleholm, Sverige
Utmaning Att hålla trycket i kommunens vattenledningar.
Lösning Emotron smarta pumpstyrning som master för flerpumpssystemet. 

Fördelar

 • Stabilt tryck och mindre belastning på vattenledningarna
 • Säker drift och konstant styrning
 • Kostnadsbesparing
 • Arbetsbesparing (mindre underhåll)
 • Flexibel lösning – Emotron masterenhet kan användas för styrning av frekvens-omriktare av valfritt fabrikat