Energibesparingar med frekvensomriktare för dricksvattenpumpar

Efter en investering i frekvensomriktare från Emotron har den turkiska kommunen Batman city minskat sin energiförbrukning med 10%. Genom att ersätta mjukstartare med frekvensomriktare med PID-kontroll har de gjort betydande energibesparingar och gett anläggningens pumpar och motorer en ökad livslängd.

Lokal partner ersatte mjukstartare med frekvensomriktare

I detta projekt ersatte Kontek, den turkiska partnern till CG Drives & Automation, befintliga mjukstartare i 6x450kW och 3x560kW med frekvensomritkare i FDU-serien. Med denna förändring har startströmmen minskat och hastigheten kan kontrolleras med hjälp av frekvensomriktarens smarta funktioner.

Modulär teknik som minskar risken för stillestånd

Strävan efter effektivitet

De 9 kompakta Emotron IP54-enheterna består av elektroniska byggstenar - PEBBar. Varje PEBB har brytare både på matningssidan och på motorsidan. Denna modulära struktur gör det lättare att byta ut delar utan att behöva stoppa frekvensomriktaren.

På Emotron finns support alltid tillgänglig, hela vägen från order till driftsättning. Emotron erbjuder också ett globalt servicenätverk för alla dina servicebehov.

Partner med stor erfarenhet av höga effekter

Det skickliga teamet på Kontek installerade enkelt det här projektet i Batman city på mindre än 6 timmar.

Trycksensorer och frekvensomriktare i perfekt harmoni

PID-kontrollen tar in information om tryck och flöde från externa sensorer via CanBus-kommunikation. Feedback från sensorerna används av frekvensomriktaren för att beräkna och bestämma optimal hastighet.

Denna nya teknik och automatiserade process leder till betydande energibesparingar och ersätter manuell ventilstyrning och arbetskraftskostnader.

 

Flexibla frekvensomriktare som passar dina skåp

Emotron-enheterna är väl inbyggda i skåp av CG Drives & Automations turkiska partner Kontek. I Batman City fanns det många lokala begränsningar och skåpet måste skräddarsys för att passa bland annat anläggningens layout och dimensioner. Emotrons PEBB-struktur för enheterna erbjöd nödvändig flexibilitet.

Globalt servicenätverk

Med ett globalt partnernätverk och fjärråtkomstlösningar kan vi erbjuda serviceavtal som passar dina behov. Det kompletta serviceerbjudandet innefattar:

  • Drifttagning
  • Utbildning
  • Testanläggningar
  • Fjärråtkomst
  • Applikationsdiagnostik
  • Underhåll
  • Förlängd garanti
  • Reparationer
  • Maskinuthyrning