Unipers värmepumpar använder Emotrons vätskekylda frekvensomriktare

På kraftverket i Scholven ersatte Emotrons nya Slim-LC de befintliga pumpdrivsystemen, vilket ledde till en utrymmesbesparing på 30 % och avsevärda effektivitetsbesparingar tack vare det nya kylsystemet.

Eftermonteringslösningen var så effektiv att den planerade investeringen i luftkonditionering inte längre var nödvändig. 

Teknisk helhetslösning för FWK Buer i Scholven 

När två frekvensstyrda motorer för fjärrvärmepumparna på kraftverket Scholven i Gelsenkirchen behövde bytas ut letade man efter en leverantör av helhetslösningar.

Emotrons lösning omfattade lågspänningsmotorer på 1 500 kW/690 V och 1 600 kW med variabla frekvensomriktare (FDU 690 V) med vätskekylning och en intern vatten-/vattenvärmeväxlare. 

Som helhetsleverantör levererade CG Drives & Automation även de externa luft-/vattenvärmeväxlarna och 12-pulstransformatorerna, var och en med 2 MVA, 5 kV/690 V/690 V. Dessutom drogs nya skärmade motorkablar och nätanslutningskablar till omriktarna.

Sparar kylenergi

Emotron Slim-LC frekvensomriktare säkerställer att systemet körs med minimala övertoner och maximal energieffektivitet.

Vätskekylsystemet minimerar luftförluster. Uniper behövde inte längre  investera i ett luftkonditioneringsrum, vilket de tidigare hade planerat.

Enkel installation som bygger på gott samarbete

Företag i området och kraftverkets egen personal hjälpte till med både nedmontering och installation. Driftsättningen gjordes mestadels av CG Drives & Automation.Tack vare parternas förmåga att samarbeta och hjälpa varandra under projektets gång blev leveransen av lösningen mycket lyckad.

Ökad livslängd på utrustningen

Nu när det nya systemet är på plats kan pumptillämpningen på 1,5 MW vid FWK Buer användas på ett säkert sätt i ytterligare 20 år. CG Drives & Automations omfattande serviceerbjudande garanterar säkerhet och tillförlitlighet i många år framöver.