Miljösmart lösning från CG Drives & Automation återbetald på 3 månader!

Skövde reningsverk är ett av de äldsta reningsverken i Sverige. Här renas årligen 5 av de 6 miljoner kubikmeter spillvatten som Skövde kommun hanterar. Reningen sker i tre steg; mekanisk, kemisk och biologisk rening, och därefter släpps det rena avloppsvattnet ut till recipient.

Återkommande problem med översvämningar vid regn

Skövde reningsverk är ett högt belastat reningsverk, som under flera år haft problem med att befintliga pumpar inte fungerat på ett optimalt sätt vid regn. Vid stora regnmängder har halvrenat vatten läckt till bäckar och åar kring Skövde. Vattendragen har då påvisat förhöjda riktvärden.

Genial lösning från CG

Problemet var att styra de 3 inloppspumparna. Önskad nivå ska hållas i inloppsbassängen men samtidigt får inte flödet in i verket bli för högt. CG löste detta genom att koppla in en smart pumpstyrning.

Pump styrningen fungerar som en masterenhet för flerpumpssystemet och håller via inlopps-pumparna en önskad nivå i bassängen med ett kontrollerat flöde in i reningsverket. Systemet trimmas in noggrant, och detta gör att driften i reningsverket säkerställs och att flödet i pumparna kan kontrolleras vid regn.

Illustration visar att 2-6 enheter kan kontrolleras med en Emotron Master. På bilden syns 3 st Emotron FDU 2.0 frekvensomriktare.

Stora fördelar

För Skövde reningsverk och kommun innebär CGs lösning naturligtvis stora miljö-besparingar och ett gott rykte. Men även en ekonomisk besparing vid varje regntillfälle. På tre månader är redan besparingen om ca 30 000kr intjänad. En arbetsbesparing sker också, eftersom färre provtagningar behövs.

Skövde reningsverk – en nöjd CG kund 

Skövde reningsverk är mycket nöjda med installationen av CGs frekvensomriktare och supporten kring den nya lösningen. Lösningen har varit i drift i över två år, och visade effekt och resultat omgående. Det regnade på installationsdagen, och kunden såg resultat redan första dagen. ”CGs frekvensomriktare är mycket bra; deras support och service är outstanding” säger Tommy Mårdberg, Skövde Kommun. Ytterligare en installation med en liknande lösning planeras i Hjo.

I KORTHET

Kund: Skövde Reningsverk, Skövde, Sverige
Utmaning: Att minska belastningen på existerande pumpar i reningsverket och eliminera risken för översvämningar vid regn och därmed utsläpp av spillvatten i närliggande vattendrag.
Lösning: Emotron smarta pumpstyrning som master för flerpumpssystemet.