Elektrisk framdrift

Vi vet redan att elektrisk framdrift är synonymt med låga nivåer av buller, föroreningar och vibrationer. CG Emotron har tillsammans i samarbete med Kräutler utvecklat ett elektriskt system för framdrift med många smarta funktioner.

Det här systemet har två energieffektiva permanentmagnetmotorer som driver ett helelektriskt framdrivningssystem med en unik integrerad PLC som ger full kontroll över varenda förbrukad kW och därmed total kostnadskontroll.

Redundans för en pålitlig drift

Framdrivningssystemet drivs av två Kräutler roderpropellrar med 360 graders manövrerbarhet. Tillsammans med en intelligent frekvensomriktarlösning är det kompakta och redundanta elektriska framdrivningssystemet synonymt med tillförlitlighet och ekonomisk effektivitet.

Emotrons frekvensomriktare letar automatiskt efter ”best point of efficiency”

Hjärnan bakom detta elektroniska framdrivningssystem är den nydesignade Emotron PM-huvudomriktaren i kombination med ett intelligent styrsystem och hjälpomriktarenheter. Enheterna är programmerade för att automatiskt hitta optimala effektivitetsnivåer för de två PM-motorerna.

Full kontroll över din energiförbrukning 

Styrsystemet består av en unik integrerad PLC. PP65s intelligenta integrerade automation- och styrsystem gör att du hela tiden kan hålla koll på viktiga parametrar som strömförbrukning och propellerhastighet. Kaptenen kan enkelt förstå ut hur långt och hur snabbt fartyget kan ta sig beroende på energiförbrukningen.

Det integrerade styrsystemet har en rad automatiska funktioner och kan enkelt justeras för att passa specifika behov.

Kompakta vattenkylda frekvensomriktare

De energieffektiva frekvensomriktarna är vattenkylda och kompakta, lämpliga även för små fartyg där utrymmet är litet. De är utrustade med Modbus TCP för kommunikation och har möjlighet till fjärråtkomst.

Kompletta lösningar med europeiska samarbetspartnern Kräutler

Några av de första projekten för optimering av bränsleeffektivitet samt elektriska och halvelektriska system startade redan 2016 på ett inlandsvattenfartyg med europeiska samarbetspartnern Kräutler.

Sedan dess levererar CG Emotron kompletta lösningar för marina fartyg, inklusive styrsystem och samtliga andra enheter med omriktarbehov samt bistår med driftsättning av systemen. Emotron leverar och installerar även huvudomriktare som valts av skeppsbyggaren.

Marina certifieringar

Frekvensomriktare med marin certifiering DNV-GL eller BV används vanligtvis för marina elektrifieringsprojekt.

Hos Emotron finns alltid expertkunskaper till hands. Ditt marina projektteam kommer att följa dig varje steg på vägen. Vi hanterar en designgranskning följt av en intern undersökning vid behov och har väletablerade kontakter med alla större certifieringsorgan.

Vi testar alla dina komponenter individuellt före drifttagning för att försäkra oss om en hög kvalitet.

Globalt servicenätverk

Med ett globalt partnernätverk och fjärråtkomstlösningar kan vi erbjuda serviceavtal som passar dina behov. Det kompletta tjänsteerbjudandet inkluderar:

  • Drifttagning
  • Utbildning
  • Testanläggningar
  • 24/7 support
  • Fjärråtkomst
  • Applikationsdiagnostik
  • Underhåll
  • Förlängd garanti
  • Reparationer
  • Maskinuthyrning