Frekvensomriktare till el- och hybridfartyg

Sjöfarten står för nästan 10% av alla SO2 och cirka 4% av koldioxidutsläppen över hela världen och regleringen för att minska användningen av diesel och HFO blir allt tuffare. Som ett resultat har elektrifiering av fartyg blivit en stark trend.

Söker du efter de bästa lösningarna för att uppfylla nya standarder, som att kunna uppnå de nya kraven på minskade svavelutsläpp, har Emotron all erfarenhet som behövs för att vägleda till en hållbar framtid med elektriska fartyg.

Intelligent integrerad automatisering och kontroll

Marincertifierade elektriska lösningar från Emotron minskar utsläpp, buller och vibrationer.

Det elektriska fartygets framdrivningssystem gör det möjligt för de intelligenta integrerade automatiserings- och styrsystemen att leverera omformande system och lagra energi för då det behövs som mest.

Elektriska lösningar för ökad effektivitet

Bränsleeffektiviteten förbättras oavsett fartygets hastighet genom att kombinera axelgeneratorer med frekvensomriktare som optimerar prestanda hos huvudmotorer, hjälpmotorer och propeller.

Effektiviteten förbättras ytterligare av DC-länkade nätverk, vilket gör att systemet kan utnyttja en mängd olika energikällor inklusive axelgeneratorer och batterier eller bränsleceller.

Kompletta lösningar med europeisk partner

Några av de första projekten för optimering av bränsleeffektivitet samt elektriska och halvelektriska system startade redan 2016 på ett inlandsvattenfartyg med en europeisk partner.

Sedan dess levererar CG Emotron kompletta lösningar för marina fartyg, inklusive styrsystem och samtliga andra enheter med omriktarbehov samt bistår med driftsättning av systemen. Emotron leverar och installerar även huvudomriktare som valts av skeppsbyggaren.

Toppmodern elektrisk framdrivningsteknik

När Berlin behövde en modern, utsläppsfri och tyst sightseeingbåt som en av sina turistattraktioner och konferensplatser, valde varvet en toppmodern, helelektrisk Emotronlösning.

Emotron drev även arbetet för denna utveckling - hela vägen från den första idén till det slutliga testarbetet. Det innefattade en kompakt omriktarlösning för den nydesignade PM-huvudomriktaren i kombination med ett styrsystem och hjälpomriktarenheter.

Marina certifieringar

Frekvensomriktare med marin certifiering DNV-GL eller BV används vanligtvis för marina elektrifieringsprojekt.

Hos Emotron finns alltid expertkunskaper till hands. Ditt marina projektteam kommer att följa dig varje steg på vägen. Vi hanterar en designgranskning följt av en intern undersökning vid behov och har väletablerade kontakter med alla större certifieringsorgan.

Vi testar alla dina komponenter individuellt före drifttagning för att försäkra oss om en hög kvalitet.

Globalt servicenätverk

Med ett globalt partnernätverk och fjärråtkomstlösningar kan vi erbjuda serviceavtal som passar dina behov. Det kompletta tjänsteerbjudandet inkluderar:

  • Drifttagning
  • Utbildning
  • Testanläggningar
  • 24/7 support
  • Fjärråtkomst
  • Applikationsdiagnostik
  • Underhåll
  • Förlängd garanti
  • Reparationer
  • Maskinuthyrning