Skriv ut sidan

SERVICEKONTRAKT

Säkerhet för dina kritiska processer

Med din Emotron-produkt har du investerat i hög kvalitet och tillförlitlighet. Ett servicekontrakt erbjuder ytterligare trygghet för dina kritiska processer. Överlåt bekymren till oss och dra fördel av reducerad stilleståndstid, utökad livslängd för utrustningen och total kontroll på kostnaderna. Inga otrevliga överraskningar, bara trygghet!

Servicekontrakt

Med ett servicekontrakt garanterar vi en längsta svarstid från vår serviceavdelning, dygnet runt, alla veckans dagar. Det minimerar stilleståndstiden och förbättrar tillförlitligheten. Om en störning inträffar kommer en av våra servicetekniker att vara på plats inom den avtalade tiden och åtgärda problemet. Du kan känna dig trygg i vetskapen att vi finns på plats för att ge dig stöd när det behövs.

Underhållskontrakt

Med ett underhållskontrakt kan du omvandla oförutsägbara utgifter till fasta kostnader. Förebyggande åtgärder maximerar dina Emotron-produkters livslängd. Vi utför underhåll inom avtalade intervall, inklusive exempelvis översyn av mekaniska och elektriska anslutningar, utrustningens kylsystem, eventuell miljöpåverkan och slitagedelars skick. I avtalet kan utbyte av utslitna delar utan extra kostnader ingå, eller erbjudande om utbytesdelar med avtalad rabatt. Alla åtgärder dokumenteras och rapporteras till dig. Vi kan också ge råd om förbättringar som ytterligare skulle öka processprestandan.