Skriv ut sidan

Emotron TSA

Optimerade starter och smarta stopp

Emotron TSA mjukstartare tar motorreglering till en ny nivå. Mjuk momentstart, intelligent lastövervakning och smarta stopp ingår alla och åtföljs av robust och kompakt design. Mjukstartaren har utvecklats för pump-, fläkt-, kompressor-, blåsmaskin-, kross-, transportör-, kvarn-, blandar- och sågtillämpningar.

Mjuka starter minskar kostnaderna

Inställning av motorns moment görs bäst genom att styra strömmen i alla tre faser. 3-fasreglering ger symmetriska och balanserade strömmar utan nackdelarna med ytterligare energiförluster, buller och vibrationer som normalt är förknippade med 2-fas mjukstartare.

Emotron TSA mjukstartare har 3-fasreglering och sofistikerade algoritmer för momentreglering. Konventionella mjukstartare använder en fördefinierad spänningsrampning för att styra startförloppet. Emotron TSA däremot beräknar och reglerar kontinuerligt det verkliga motormomentet utifrån kraven i den aktuella tillämpningen. Denna momentreglering säkerställer en ultramjuk start med konstant accelerationsgrad. Momentregleringen innebär att startströmmen minskar med ytterligare upp till 30 %. Du kan använda mindre säkringar och billigare kablage, vilket minskar dina installations- och energikostnader. De skonsamma starterna leder också till mindre mekanisk påfrestning, effektivare processreglering och lägre underhållskostnader.

Skydda dina processer och maximera effektiviteten

En inbyggd belastningsvakt skyddar maskinen och processen från kostsam stilleståndstid, skador på utrustningen och fel. Den reagerar direkt om en kross fastnar, en pump torrkörs, en kompressor går på tomgång eller om en fläkt inte fungerar effektivt på grund av ett blockerat filter. Detta uppnås genom kontinuerlig beräkning av motormomentet. Alla avvikelser från de valda belastningsnivåerna leder till en varning eller ett snabbt men mjukt stopp.

Den faktiska lastnivån kan fjärrvisas via analog eller fältbussbaserad kommunikationsutgång. Belastningsvakten kan även användas för att avgöra när en process är slutförd, till exempel när kärnviskositeten är på rätt nivå i en blandningsprocess. Du kan alltid lita på att utrustningen fungerar effektivt och tillförlitligt utan skador och avbrott.

Skydda motorn

Alla Emotron TSA mjukstartare har som standard en motor-PTC termistoringång för termiskt skydd av motorn. De isolerade termistoringångarna uppfyller DIN 44081/44082. Dessutom är det möjligt att ansluta upp till 6 PT100 temperaturgivare till mjukstartaren. I mjukstartarprogramvaran ingår dessutom en lättanvänd I2t-funktion för termiskt skydd av motorn.

Smarta stopp – mjukt eller snabbt

Emotron TSA ger effektiva lösningar, oavsett om behovet är ett mjukt eller snabbt stopp. Ett linjärt pumpstopp eliminerar risken för tryckslag. Inga motorstyrda ventiler behövs. Inbyggd bromsfunktion säkerställer snabba och säkra stopp av kvarnar och sågar utan mekaniska bromsar.

 Låga varvtal och krypfartsdrift

Förutom att rampa upp och ned varvtalet mellan noll och märkvarvtal, ger Emotron TSA mjukstartare möjlighet till lågvarvsdrift både framåt och bakåt utan ytterligare maskinvara. Låga varvtal eller krypkörning framåt eller bakåt kan vara användbart för att ställa in läget av en last eller låta motorn köras med låga varvtal i test- eller servicesyfte. Exempel på tillämpningar där sådana låga varvtal eller krypfart är av värde är lastning och urlastning av centrifuger eller blandare eller inriktning av matningstransportörer.

Kompakta mått

Emotron TSA mjukstartare är bland de minsta i sin klass. Tack vare den utrymmeseffektiva konstruktionen och i viss mån unika bypass-lösningen, har en kompakt men ändå användarvänlig design uppnåtts.

Realtidsklocka och programmeringsblock

Emotron TSA mjukstartare erbjuder inbyggda programmeringsblock som logiska funktioner, komparatorer, SR-vippor, räknare och tidur. Detta ger möjlighet att skräddarsy funktionalitet enligt egna krav. En realtidsklocka ger information om faktiskt datum och klockslag. Realtidsinformationen används för tidsregistrering i händelseloggen och för att aktivera start och stopp som är förprogrammerade vid visst datum och klockslag.

Enkel att installera och använda

Installationen sker snabbt och kostnadseffektivt, eftersom ingen extra utrustning krävs. Allt du normalt behöver ingår i en Emotron TSA-enhet. Med ett antal tillval kan du anpassa mjukstartarens funktionalitet.

Flerspråkig kontrollpanel med enkelfunktionstangenter och kopieringsfunktion

Då de är utvecklade för global tillämpning har Emotron TSA mjukstartare som standard en flerspråkig displayenhet. Kontrollpanelen har ett lättanvänt menysystem och dedikerade meny- och start/stopp-tangenter.