Vårt bidrag till hållbarhet

Förenta Nationernas klimatkonferens 2015 hölls i Paris. Under mötet, som även är känt under namnet COP21, tog man ett extraordinärt och historisk globalt beslut om att minska klimatförändringen. Det huvudsakliga målet är att hålla den globala uppvärmningen på en lägre nivå än 2 °C, vilket motsvarar pre-industriella nivåer. Nu när detta nya viktiga ramverk är på plats, ser vi fram emot ett intensivt samarbete med kommuner, myndigheter och andra företag för att öka användningen av energibesparande lösningar som gagnar både klimatet och ekonomin.

Hållbar energi är tanken bakom all denna kraftansträngning, och det är inom detta område och i egenskap av ett greentech-företag som CG Drives & Automation kan bidra i mycket hög grad. Vi är ett företag som lägger all vår energi på att spara din. Det är inte bara tomma ord, utan avspeglar faktiskt kärnan i vår verksamhet: att förbättra energieffektiviteten i industriprocesser i syfte att minska både energiförbrukningen och industrins inverkan på miljön överlag.

Våra Emotron-lösningar sparar inte bara energi, utan minskar även beroendet av fossila bränslen vilket innebär minskade koldioxidutsläpp. Kostnadsbesparingarna och miljöfördelarna gagnar både våra kunder och samhället i sin helhet.

Vi investerar ständigt i innovation och produktutvecklig inom många tillämpningsområden, så att våra kunder kan möta de utmaningar som både de och vi alla står inför. Vi vill att våra investeringar ska göra en skillnad, och det är precis vad våra Emotron-lösningar gör.

Några exempel på detta är våra frekvensomriktare som förbättrar syresättingen vid biologisk rening av avloppsvatten, och vi fördubblar pumpkapaciteten hos en kommunal grundvattenstation samtidigt som den sparar energi. Pumpapplikationer där varvtalsreglering sker med frekvensomriktare i stället för med strypventiler gör att man kan uppnå energibesparingar på ungefär 50 %. Med Emotron FlowDrive för styrning av pumpstationer för avloppsvatten kan man spara upp till 30 % jämfört med traditionell på/av-styrning.

Vi hjälper dig minska kostnaderna och skona miljön, genom ett nära och engagerat samarbete kan vi uppnå de högt uppsatta målen på klimatkonferensen i Paris.

Vi lägger all vår energi på att spara din!

Vårt bidrag till hållbarhet och till de uppsatta målen hittar du här COP21 targets_EN.pdf