Ubisoft i Indien sparar energi efter renovering tack vare CG Drives & Automation

Ubisoft är ett franskt programvaruföretag som grundades 1986 i Bretagne. Allt började med att fem bröder skapade en gemensam plattform för att publicera och distribuera rolig och lärorik programvara. I dag är Ubisoft Pune en av Indiens största dator-spelsutvecklare. Ubisoft Pune utvecklar datorspel och har en mycket effektiv avdelning för kvalitetskontroll. Företaget har över 250 internationella medarbetare med hög teknisk kompetens.

Hög energiförbrukning och varierande temperaturområden krävde renovering

I lokalerna i Pune använder man nu ett HVAC-system med kylvatten, men förut reglerades temperaturen med spjäll i luftkanalerna. Då var AHU*-motorer anslutna till BMS-system som kördes med full kapacitet. Detta ledde till en hög energi-förbrukning och varma respektive kalla områden på kontoret. För att få bättre kontroll och spara energi beslutade man därför att installera VFD-enheter på AHU. 

Varvtalsreglering med VFD

CG Drives & Automation rekommenderade en VFD-lösning med AHU-motorer anslutna till BMS-system. VFD styr motorns hastighet baserat på 4–20 mA-signaler. CG Drives & Automation har levererat fyra VFD-enheter på 15 kW.

Tydliga energibesparingar

Genom att styra AHU-systemet med VFD för att undvika systemet med spjäll har man kunnat minska energiförbrukningen med upp till 20–25 %. Investeringen lönade sig på mindre än ett år och man kunde lägga besparingarna direkt till företagets vinst. 

Efter nästan ett års planering och driftsättning var Ubisoft mycket nöjda med prestandan hos VFD-enheterna från CG Drives & Automation och den service de har fått vid behov. Ubisoft är dessutom mycket nöjda med prestandan hos enheterna från CG Drives & Automation och har skrivit ett tackbrev till företaget (se nedan). 

I korthet

 Kund  Ubisoft, Indien 
 Utmaning  Att byta ut det gamla systemet mot ett nytt utan problem som avbrott och driftstopp.
 Lösning  AHU-system styrt av 4 CG VFD-enheter

Fördelar

  • Energibesparingar
  • Reglerad temperatur