Lär känna Emotron FlowDrive

Emotron FlowDrive är konstruerad för de oftast förekommande pumpsituationerna (1–2 pumpar, oavsett märke) för pumpgropar inom avloppsvattenhantering. Kärnan i FlowDrive är den automatiska tanknivåregleringen – den optimerar energiförbrukningen, minimerar underhållsbehovet och gör det möjligt att övervaka processen i realtid.

Se vår film nedan för att lära dig mer om Emotron FlowDrive 

Kärnan i FlowDrive är den automatiska tanknivåregleringen – den optimerar energiförbrukningen, minimerar underhållsbehovet och gör det möjligt att övervaka processen i realtid.