Emotrons frekvensomriktare reducerar driftstoppen vid NSRs biogasanläggning

Återvinningsföretaget NSR i Helsingborg har länge varit ledande inom avfallshantering och kompostering. Deras första biogasanläggning togs i drift 1996, och sedan dess har NSR förvärvat omfattande expertkunskaper inom området. I dagsläget fokuserar de på att hitta de bästa metoderna för biologisk avfallshantering, och framför allt på att utveckla sin biogas-produktion. Fördelen med biogasen är att den är koldioxidneutral, till skillnad från fossila bränslen.

Fördubblad biogasproduktion ställer tuffa krav

Efter en stor utbyggnad 2014 öppnade NSR sin nya biogasanläggning – inklusive ett nytt reningsverk, en gasreningsanläggning och en biogasreaktor. Projektet fokuserade på att åstadkomma ett högt och konsekvent flöde av substrat (organiskt avfall) till den mikro-biologiska processen för att därmed kunna optimera biogasproduktionen i både den gamla reaktorn (3 000 m3) och den nya (6 000 m3).

(Foto ovan Studio-E, Sverige)

Emotrons frekvensomriktare och mjukstartare bidrar till anläggningens tillförlitlighet

Framgången med satsningen beror på två faktorer: dels omfattande erfarenhet av och kunskap om mikrobiologi, dels förmågan att bibehålla substratflödet även då vissa delar av systemet står stilla. Det sistnämnda är möjligt tack vare att biogasanläggningen har flera alternativa metoder för att pumpa substrat. – Står anläggningen stilla kan det leda till stora förluster, och det måste därför undvikas helt, säger NSRs anläggningschef Marcus Möller.

Emotrons frekvensomriktare och mjukstartare, bland annat Emotron MSE, MSF, TSA HF, UF, FDU och FDU 2.0 från CG Drives & Automation står för ett avgörande bidrag för att åstadkomma detta. NSRs biogasanläggning har installerat Emotron-produkter eftersom de erbjuder tillförlitlighet och effektivitet dygnet runt, och på lång sikt.

Dessutom finns Anders Robertsson, servicetekniker vid CG Drives & Automation, till hands dygnet runt med support för anläggningen.

Maximal produktion efter två månader

Båda reaktorerna uppnådde maximal produktion bara två månader efter att ympen fyllts och substratpumpningen påbörjats. I dagsläget pumpar man ca 20 m3 substrat (och nästan lika mycket till i form av bio-gödningsmedel) varje dag, dygnet runt. Biogasanläggningen har fått fördubblad kapacitet, utan att lagringsvolymen på plats behövt ökas i samma omfattning. Detta kräver bra planering, samarbete med kunder och speditörer samt styrning av hela materialflödet.

Bra service och support av största vikt

Det finns flera skäl till att NSR valde att samarbeta med CG Drives & Automation. För det första har NSR sedan länge haft en affärsrelation med företaget, för det andra har CG under lång tid uppvisat utmärkta resultat vad gäller utrustning och service.
"Vi är mycket nöjda med den support och service som CG Drives & Automation har tillhandahållit under åren" säger
Marcus Möller.
 (På bilden)

I korthet

Kund: NSR Biogasanläggning, Helsingborg 
Utmaning: Att fördubbla kapaciteten och kunna pumpa substrat dygnet runt även vid driftstopp
Lösning: 

Ett antal Emotron MSE, MSF, TSA HF, UF, FDU och FDU 2.0

Fördelar

• Tillförlitlig dygnetruntdrift och sinnesfrid för NSR
• Förbättrad effektivitet och energibesparingar