Emotrons frekvensomriktare överträffar förväntningarna

När den sydostasiatiska aluminiumfabriken Press Metal bestämde sig för att förbättra resultaten inledde de förändringsarbetet med att installera Emotron-frekvensomriktare i de kranar som används för att hantera stora containrar. Frekvensomriktarna har gjort ett utmärkt jobb sedan 2011. En viktig framgångsfaktor är att CG Drives även levererade ett servicepaket – inklusive utbildning, underhåll och reservdelar – som bidrar till att hålla fabriken igång dygnet runt.

Snabbväxande aluminiumproducent

Press Metal i Bintulu, Malaysia, startades 1986 som ett privatägt lokalt företag som sysslade med strängpressning av aluminium. Sedan dess har det växt till en global verksamhet som både smälter och pressar aluminium. Med en smältkapacitet på 440 000 ton och en strängpressningskapacitet på 190 000 ton per år är Press Metal den största heltäckande aluminiumproducenten i Sydostasien.

Utmanande förhållanden

Press Metal behövde frekvensomriktare till tolv kranar som används för att hantera stora containrar med aluminium i fabriken. Driftsmiljön är extremt krävande på grund av höga temperaturer, aluminiumdamm, vätefluorid och inte minst det kraftiga magnetfältet från de induktionsugnar som används för att smälta aluminiumet.

Hållbar lösning med utbildning

Press Metal behövde byta ut sina befintliga omriktare mot en mer hållbar lösning, och de ville dessutom att utbildning skulle ingå i paketet så att oerfaren lokal personal kunde lära sig att serva och underhålla anläggningen.

CG Drives lösning ger resultat

CG Drives utnyttjade sina erfarenheter från liknande tillämpningar, och 2011 rekommenderade man därför fem Emotron VFX-frekvensomriktare (på 7,5, 15, 18,5, 45 och 75 kW) för var och en av de tolv kranarna, och det blev också denna lösning som installerades. Omriktarna har metallhöljen och lackerade kort som ger kapslingsklass IP54, och har sedan de installerades konsekvent levererat hög prestanda och längre drifttid. Och deras livslängd har överträffat Press Metals förväntningar.

Utbildning, underhåll och reservdelar

CG Drives levererade också den utbildning på plats som efterfrågats, och den lokala personalen deltog även vid driftsättningen. Ytterligare en fördel för Press Metal är CG Drives åtagande att alltid ha reservdelar till hands och erfaren supportpersonal tillgänglig dygnet runt.

Vad händer härnäst?

Kunden överväger nu att förse ytterligare åtta kranar i en annan Press Metal-fabrik med omriktare – även denna gång med CG Drives & Automation som leverantör.

I korthet

Kund Press Metal, Bintulu, Malaysia
Utmaning Pålitliga frekvensomriktare, enkla att underhålla och med lång livslängd, trots krävande miljöer
Lösning Emotron VFX-frekvensomriktare (på 7,5, 15, 18,5, 45 och 75 kW) för var och en av de 12 kranarna

Fördelar

  • Längre drifttid utan avbrott
  • Längre livstid än förväntat
  • Utbildning av lokal personal
  • Dygnet runt-support