Skriv ut sidan

Fallstudie

Pumpar dubbelt så mycket – och sparar energi

När processtyrningen av pumpstationen Parksluizen i Rotterdam i Nederländerna automatiserades ingick en Emotron FDU 12-pulsfrekvensomriktare för 690 V i installationen. Nu har kunden fått fördubblad pumpkapacitet, minimerad energiförbrukning, bättre användarvänlighet och låga nätövertoner.

[21 april 2009]

Vattennivåreglering är kritisk i Nederländerna

I Nederländerna är nivåreglering av vattendrag, sjöar, vallgravar och kanaler kritisk för de flesta verksamheter. För den viktiga sjöfarten orsakar för låg nivå grundstötningar medan för hög nivå reducerar den fria höjden under broar. Hoogheemraadschap van Delfland, Delflands vattenmyndighet, är en av 27 myndigheter som ansvarar för underhåll av vallar och dammar samt för reglering av vattennivå och vattenkvalitet. Delflandsregionen är ett av de mest tätbefolkade och mest industrialiserade områdena i Nederländerna med omkring 1,4 miljoner invånare och 40 000 företag på 41 000 hektar.

22 000 fartyg passerar slussen varje år

Hamnmyndigheterna i Rotterdam hanterar Parksluizenslussarna i Rotterdam som passeras av omkring 22 000 fartyg varje år. Anläggningen byggdes 1933 och består av två slussar som förbinder skeppsrutten från Delfshavense Schie-kanalen med floden Nieuwe Maas samt hamnarna Coolhaven och Parkhaven. Parksluizens pumpstation byggdes 1965. När Delflands vattenmyndighet behövde automatisera processtyrningen och öka pumpkapaciteten, bad de Bosman Watermanagement och Emotron hantera det tekniska arbetet, dimensionering och driftsättning av pump och drivsystem.

Foto: Emotron och Bosman Watermanagement uppgraderade pumpkapaciteten för Parksluizens pumpstation från 10 till 20 m³/s. Emotron FDU frekvensomriktare med kapslingsklass IP54 är installerad invid pumpen Bosman Beveron 210. Servicetekniker John Derks från Emotron arbetade med installationen.

Energibesparing och bättre användarvänlighet

Önskemålet var att uppgradera den befintliga installationen med en dieseldriven pump. Genom att byta denna mot en automatisk eldriven lösning skulle pumpstyrningen bli mer effektiv med lägre energiförbrukning och större användarvändlighet. En 690 V-installation skulle också möjliggöra billigare kabeldragning och mer kompakta frekvensomriktare, tack vare lägre ström.

Den nya lösningen bygger på en pump av märket Bosman Beveron 210, som drivs av en Siemens elmotor med effekten 1 375 kW. Styrningen sker med en Emotron FDU frekvensomriktare. Kapslingsklass IP54 gör att frekvensomriktaren kan installeras intill pumpen. En 12-pulsfrekvensomriktare i kombination med en speciell Y/D-transformator ger låg total harmonisk nätdistorsion (THDI). Pumpaxelrotationen är nedväxlad från 1 000 till högst 135 varv/min. Pumprotor och slitring är av hållbara och korrosionsbeständiga material. Den befintliga dieselmotorn har behållits för eventuella nödsituationer.

– Vi lät Emotron utarbeta drivsystemet och resultatet är att vår kund får en lösning med hög verkningsgrad, säger Arwin de Klerk, projektledare vid Bosman Watermanagement.

Fördubblad pumpkapacitet och bättre spänningskvalitet

Delflands vattenmyndighet har nu fått fördubblad pumpkapacitet, från 10 till 20 m³/s. Man har också fått högre verkningsgrad och ökad tillförlitlighet i kraftgenereringen samt mindre belastning på kraftdistributionsutrustningen, tack vare lägre nätövertoner i nätet.

– Dessutom är det en fördel att ett enda företag svarar för hela drivsystemet. Emotron har under många år levererat pumpstyrningsutrustning till våra pumpstationer och reningsverk, säger Piet van Mullem, eltekniker vid Delflands vattenmyndighet.

Parksluizen locks in Rotterdam.

Bild: Parksluizenslussarna i Rotterdam. Den nya eldriftlösningen ger mer effektiv pumpstyrning, minimerad energiförbrukning och förbättrad användarvänlighet. Emotron FDU 12-pulsfrekvensomriktare för 690 V och Y/D-transformator ger låga nätövertoner.

En pumplösning med hög verkningsgrad

Bosman Watermanagement

  • Övergripande ansvar för hela installationen
  • Pump Bosman Beveron 210, pumpkapacitet 20 m³/s

Emotron

  • Ansvar för hela drivsystemet
  • Emotron FDU 2.0-69-1400-20CE frekvensomriktare
  • Y/D-transformator 23 kV/690 V, 1 800 kVA
  • Siemens-motor 1 375 kW/690 V