Skriv ut sidan

FÖRETAGSNYHET

UL-certifiering öppnar för ökad försäljning till Nordamerika

Emotron har erhållit UL-certifikat för företagets frekvensomriktare. Därmed uppfyller företagets hela produktportfölj för skydd och styrning av elmotorer UL-standardens högt ställda säkerhetskrav. Detta öppnar för ökad försäljning till den nordamerikanska marknaden.

[11 september 2008]

Den nya UL-certifieringen gäller företagets frekvensomriktare i serierna Emotron FDU och Emotron VFX från 45 kW till 1 000 kW (Emotrons hela program av frekvensomriktare omfattar effektområdet 0,18-1 500 kW). Dessa modeller är nu godkända enligt standarden UL 508C Power Conversion Equipment. Sedan tidigare är företagets mjukstartare och axeleffektvakter godkända enligt UL 508 Industrial Control Equipment. Det betyder att hela Emotrons produktportfölj för att skydda och styra elmotordrivna maskiner och processer nu motsvarar certifieringskraven som ställs av många slutanvändare på den nordamerikanska marknaden.

Bild: Emotrons frekvensomriktare är nu certifierade enligt standarden UL 508C. Därmed uppfyller företagets hela produktportfölj de höga säkerhetskrav som ställs av många kunder på den nordamerikanska marknaden.

– Men alla kunder drar fördel av detta, säger Mogens Christensen, ansvarig för Product Certification på Emotron. Nu har en oberoende part bekräftat att vi har effektiva arbetsrutiner som garanterar hög produktsäkerhet.

Höga krav på produkt och process

Att uppnå en UL-certifiering är en tidskrävande process. Insatsen i tid och pengar ser dock Emotron som en investering som betalar sig genom ökad försäljning. Mogens Christensen, ansvarig för Product Certification på Emotron, ser också en vinst för företaget genom den genomgång av processer som har genomförts och de förbättringsmöjligheter som identifierats under arbetets gång.

– Det handlar egentligen om kvalitetssäkring, precis som när vi arbetar med vårt ISO 9001-system. Skillnaden är att UL-certifieringen helt fokuserar på produktsäkerhet. Nu har en oberoende part bekräftat att vi har effektiva arbetsrutiner för detta. Det vinner alla våra kunder på, även de som idag inte kräver UL-certifiering.

Inspektioner fyra gånger per år

Standarden syftar till att säkerställa personsäkerhet vad gäller elektricitet och brandrisk i lättantändliga material. Hela processen för produktframtagning omfattas, från konstruktion till slutmontering. En viktig del är utbildning av all berörd personal.

Oanmälda UL-inspektioner är nu att vänta fyra gånger per år i Emotrons produktionsanläggningar i Helsingborg och i Bladel, Nederländerna. Då granskas att godkända komponenter används, inköpsspecifikationer ska kunna visas upp, full spårbarhet krävs vad gäller exempelvis ingående plastmaterial och alla steg i monteringen ska kunna verifieras.

Ökad konkurrenskraft på alla marknader

Paul Hackett är VD för Emotron Inc, företagets distributör i Nordamerika. Han ser mycket positivt på nyheten:

– Vi har nyligen lanserat de nya frekvensomriktarna Emotron FDU/VFX 2.0 som erbjuder många unika fördelar för kunderna. Nu stärks erbjudandet ytterligare genom att de större modellerna är UL-godkända. Det gör att vi bättre kan möta behoven hos de kunder som efterfrågar certifierade produkter.

Men även på Emotrons övriga marknader efterfrågas UL-godkända produkter. Calle Croona är säljare i Sverige med ansvar för Region Syd:

– Bland våra svenska kunder finns exempelvis maskinbyggare med försäljning i USA. När deras kunder kräver UL-godkända maskiner omfattas även våra produkter som ingår som komponenter. Nu kan vi erbjuda hela vår portfölj i dessa projekt.