Skriv ut sidan

PRODUKTNYHET

Ökad effektivitet i industriell automation

Nu har Emotron FDU/VFX frekvensomriktare stöd för industriell Ethernetkommunikation, via Modbus TCP. Denna internationella nätverksstandard ger hög kapacitet och tillförlitlighet, men också full konnektivitet till befintliga kommunikationssystem. Anslutning av en Emotron frekvensomriktare till ett industriellt Ethernetnätverk ger enklare installation, driftsättning och felsökning.

[10 december 2008]

Industriell Ethernetkommunikation för Emotron FDU/VFX testas för närvarande av kunder till Emotron och kommer att finnas på marknaden årsskiftet 2008/2009. Lösningen baseras på den certifierade plug-in-modulen Anybus CompactCom från HMS, som stöder alla vanligt förekommande fältbussprotokoll och industriella Ethernetprotokoll. Emotron FDU/VFX stöder, precis som övriga produkter från Emotron, även fältbusskommunikation via Profibus och DeviceNet.

Foto: Emotron FDU/VFX ansluten till ett industriellt Ethernetnätverk ger enklare installation, driftsättning och felsökning, men också möjlighet till övervakning och konfiguration på distans.

Effektivare och tillförlitligare processtyrning

Genom att ansluta Emotron FDU/VFX till ett industriellt Ethernetnätverk får operatören dessutom snabbare tillgång till mer information tack vare att en bärbar dator kan användas som ger ett mer omfattande och informativt operatörsgränssnitt än en kontrollpanelsdisplay.

En inbyggd webbserver som använder sig av http-protokoll ger möjlighet till fjärrövervakning och fjärrkonfiguration. Till exempel kan en Internetuppkopplad eller VPN-ansluten dator användas från kontrollrum eller annat ställe. Detta ger förbättrad effektivitet och tillförlitlighet genom att ge enkel åtkomst till anslutna enheter för inställning av processparametrar, övervakning av processtatus med mera.

Foto: Nu har Emotron FDU/VFX frekvensomriktare stöd för industriell Ethernetkommunikation, med Modbus TCP och plug-in-modulen Anybus CompactCom från HMS.

Höga krav i industrimiljö

Ethernet började användas som ett kontorsnätverk på 70-talet, men har sedan dess utvecklats till att bli en vanligt använd internationell standard också i industrimiljö. Industriell Ethernet vinner marknadsandelar snabbt tack vare stöd för många olika fältbussprotokoll samt tekniska framsteg som ger högre kommunikationshastigheter och ökad tillförlitlighet.

I industriell användning krävs hög nätverkskapacitet. Ethernetnätverket måste stödja stora dataflöden samtidigt som avbrottsfri kommunikation garanteras. I det här fallet säkerställs den höga säkerheten av redundant nätverksstruktur. Nätverket arbetar med 10/100 Mb/s och ger även de exakta och helt förutsägbara svarstider som krävs i automationstillämpningar.

Anslutning till befintligt fältbussystem

En av styrkorna med industriell Ethernet är dess förmåga att hantera flera olika kommunikationsstandarder. Detta ger interkonnektivitet med befintliga system på verkstadsgolvet, vilket i sin tur medger kontinuerlig användning av olika fältbussprotokoll som är optimerade för specifika tillämpningar och för befintliga kablar och andra maskinvaruinstallationer.

Industriell Ethernet möjliggör också integrering med försörjnings- och produktionsplaneringssystem som MES/ERP. Systemet kan varna när råmaterialet håller på att ta slut, identifiera flaskhalsar i processen och lokalisera fel i produktionslinjen.

Modbus TCP är det ledande överföringsprotokollet

Eftersom det finns många olika protokoll på marknaden för industriell Ethernet, måste tillverkare av automationsutrustning välja vilket som ska stödjas. Den första Emotronlösningen som lanseras använder Modbus TCP, ett av de första Ethernetprotokollen. Detta protokoll är nu marknadsledande med flest installerade noder i världen.

Modbus TPC är öppet, leverantörsneutralt samt lätt att implementera och använda. Det är också kompatibelt med all maskin- och programvara för Ethernet. Protokollets prestanda klarar ungefär 90 procent av alla industriella tillämpningar, vilket endast utesluter dem som kräver realtidskommunikation med svarstid ned till mikrosekunder.