Vatten / Avlopp

Sparar energi och utrustning

På det här reningsverket används Emotron frekvensomriktare och mjukstartare för att styra pumpar, blåsmaskiner och blandare, samt axeleffektvakter för att skydda slamskrapor och skruvtransportörer. Resultatet är mer tillförlitlig styrning och energi- och underhållsbesparingar.

Läs denna och andra fallstudier från vattenverk/reningsverk.

Strävan efter effektivitet - CG reglerar Vitens djupbrunnspump med mindre energi

Högeffektiv, hållbar och komplett lösning sparar energi och ekonomi för Nederländernas största dricksvattensleverantör

Örebro kommun gör energibesparing på 37% Emotron FlowDrive

Örebro är en av våra större kommuner som fått utmärkelsen Sveriges Kvalitetskommun. Tekniska förvaltningen har arbetat med CG Drives & Automation sedan 2010 och använder företagets drivsystem och mjukstartare i många av sina anläggningar.

Jämnare tryck och längre livslängd tack vare CG Drives & Automation

Ett varierande tryck i vattenledningarna har varit ett problem för Hässleholm Vatten. Nu är detta avhjälpt med en enkel lösning från CG Drives & Automation.