VATTEN / AVLOPP

Sparar energi och utrustning

På det här reningsverket används Emotron frekvensomriktare och mjukstartare för att styra pumpar, blåsmaskiner och blandare, samt axeleffektvakter för att skydda slamskrapor och skruvtransportörer. Resultatet är mer tillförlitlig styrning och energi- och underhållsbesparingar.

PROCESSINDUSTRI

Stora energibesparingar med varvtalsreglering

Den här processindustrin sparar 230 000 kronor varje år genom att varvtalsreglera en av sina fläktar. Emotron frekvensomriktare används i flera av företagets elmotordrifter, bland annat pumpar, fläktar, blandare, kvarnar och centrifuger. Lägre energiförbrukning och minskat slitage är de främsta fördelarna.

SÅGVERK

Effektiviserad drift

När det här sågverket investerade i en ny avbarkningslinje valdes CGs produkter för att styra och övervaka de tyngre drifterna. Tillförlitlig drift, korta bromstider och hög användarvänlighet ses som de största fördelarna.

PUMPAR

Pumpar dubbelt så mycket och sparar energi

När processregleringen av den här pumpstationen automatiserades, var en Emotron frekvensomriktare för 690 V en del av lösningen. Kunden drar nu nytta av en fördubblad pumpkapacitet, energibesparingar, ökad användarvänlighet och låga nätövertoner.

FLÄKTAR

Förenklad fläktstyrning och lägre kostnader

När Emotron frekvensomriktare installerades i spannmålshanteringen hos den här livsmedels- och lantbruksindustrin, blev resultatet förenklad styrning och sänkta driftskostnader. Vid val av leverantör ställdes höga krav på både produktprestanda och servicegrad.

KRANAR

Synkroniserade kranhjul minskar slitaget

När den här portalkranen uppgraderades, omfattades såväl styrningen som drivmotorerna. CG levererade en komplett lösning som kräver mindre underhåll tack vare ett minimalt hjulslitage.

CENTRIFUGER

Energieffektiva centrifuger

När det här reningsverket investerade i nya dekantercentrifuger för avvattning av slam, valdes Emotron frekvensomriktare för styrningen. Den energi som genereras av den bromsande motorn återanvänds nu av drivmotorn.

HISSAR

Hisstyrning på hög nivå via en 220 meters kabel

En av svårigheterna när den här hissen skulle moderniseras var den 220 meter långa kabeln som kopplade samman motorn och omriktaren. Dessutom ville kunden behålla den ursprungliga DC-motorn. Hissen är nu i drift och tar besökare upp i tornet för en svindlande utsikt.