Vatten / Avlopp

Optimera din vattenhantering på alla nivåer

Att utforma och använda en komplett drivsystemlösning ger dina pumpar och vattenhanteringssystem bästa totala prestanda – och du kan känna dig trygg. Varvtalsreglering kan ge avsevärda energibesparingar vid vattenhantering på grund av de stora variationerna i behovet. Kommuner runt om i världen använder CG:s produkter i anläggningar för avloppshantering, vattenreningsverk och pumpstationer. Resultatet är förbättrad tillförlitlighet, minskad energiförbrukning och mindre mekaniskt slitage.

Effektiv elmotordrift

Emotrons frekvensomriktare och mjukstartare är utvecklade för applikationer som pumpar, blåsmaskiner, blandare, skrapor och centrifuger. Den robusta konstruktionen innebär att de kan placeras nära den styrda utrustningen. En inbyggd belastningsvakt skyddar processen från skador och stilleståndstid, om en pump går torr, ett rör har blockerats, ett blandarblad är skadat eller om en skrapa sitter fast. Linjära stopp förhindrar tryckslag pumpsystemen och förlänger utrustningens livslängd.

Konstant flöde trots varierande behov

Genom att på ett effektivt sätt styra elmotorerna med Emotrons frekvensomriktare är det enkelt att hålla flödet konstant trots stora variationer. Driften anpassas kontinuerligt efter behovet vilket sparar energi och minskar underhållet. Kunderna får dessutom ett mer konstant vattentryck i sina rörledningar.

Syresättningen står för en stor del av energiförbrukningen i reningsanläggningar. Emotrons frekvensomriktare ser till att blåsmaskinerna tillför rätt mängd luft vid rätt tidpunkt, vilket bibehåller rätt syrehalt med minimal energiåtgång.

Avvattning med hjälp av energieffektiva centrifuger

CG erbjuder också energieffektiv drift av dekantercentrifuger som används för avvattning av slam. I processen används två elmotorer, en som driver trumman och en som bromsar skruvtransportören. Den energi som genereras från inbromsning omvandlas vanligen till värme och avleds via bromsmotstånd. Med lösning från CG kan energin i stället återanvändas genom att energin leds direkt vidare till drivmotorn. Detta minskar behovet av att hämta energi från elnätet, och kostnaden för bromsmotstånd sparas in.

Fallstudier