Skriv ut sidan

BLANDARE

Effektiv och säker blandning

Med CGs lösningar blir dina blandare effektiva, tillförlitliga och användarvänliga. Skador och stillestånd undviks, underhållet blir mindre och energiförbrukningen minimeras.

Energibesparing och högre produktkvalitet

Emotron frekvensomriktare ger avsevärda energibesparingar genom att anpassa blandardriften till behovet. Motorns varvtal anpassas hela tiden till viskositeten. Exempelvis upptäcks omedelbart sänkt verkningsgrad som orsakas av ett skadat blad. Förebyggande insatser betyder att ingen energi går förlorad och att oplanerade stopp förhindras.

Du kan också lita på att systemet känner av när blandningsprocessen är färdig och viskositeten är rätt. Därmed säkerställs hög produktivitet och hög produktkvalitet.

 

Skonsam drift minskar underhållsbehovet

Emotron mjukstartare säkerställer mjuka starter och stopp som minskar den mekaniska belastningen. Lägre startström gör att du kan använda mindre säkringar och billigare kablar. Därmed får du lägre kostnader för underhåll, installation och energi.

En tungt belastad blandare startas enkelt med hjälp av vridmomentsförstärkning. Inbyggd bromsfunktion ger snabba stopp utan behov av mekaniska bromsar. Därmed ökar både verkningsgraden och säkerheten.

 

Skydd mot skador och stillestånd

CG erbjuder effektivt skydd för dina blandare, vilket betyder lägre kostnader för underhåll och stillestånd. Våra axeleffektvakter, som också är inbyggda i våra övriga produkter, förhindrar skada, till exempel om material som skulle kunna orsaka skada kommer in i blandaren eller om axeloscillation uppstår.

Med en unik teknik för att beräkna axeleffekt upptäcks omedelbart över- eller underlastsituationer, över hela varvtalsområdet. Tack vare att motorn används som givare behövs inga dyra och servicekrävande externa givare.