GENVÄGAR

VATTEN / AVLOPP

Rent vatten med minimal energiförbrukning

Varvtalsreglering kan ge avsevärda energibesparingar vid hantering av vatten/avlopp på grund av stora variationer i behovet. Kommuner runt om i världen använder CGs produkter i anläggningar för avloppshantering, vattenreningsverk och pumpstationer. Resultatet är förbättrad tillförlitlighet, minskad energiförbrukning och mindre mekaniskt slitage.

KRAFTPRODUKTION

Kraftfulla drivsystem för kraftproduktion

CG har arbetat med energisektorn i många år. Våra robusta och kraftfulla frekvensomriktare erbjuder effektiv och tillförlitlig drift av dina pumpar, fläktar och kranar. Det innebär lägre kostnader för energi, underhåll och stilleståndstid.

PROCESSINDUSTRI

Energieffektiva och tillförlitliga processer

Processindustrier kan göra stora besparingar genom att optimera sina många elmotordrivna processer. CG säkerställer effektiv och tillförlitlig drift av dina pumpar, fläktar, kranar, blandare, kvarnar, centrifuger och transportörer.

GRUVDRIFT

Förberedd för den tuffa verkligheten

CGs produkter är väl beprövade inom gruvdriftstillämpningar världen över. Tack vare robust konstruktion och avancerade funktioner hanteras dina tunga drifter på ett tillförlitligt och effektivt sätt, oavsett om det gäller krossar, transportörer, kranlyft, pumpar eller fläktar.

SÅGVERK

Robusta produkter för tunga drifter

De robusta CG-produkterna är väl anpassade för tunga drifter i ditt sågverk. Kontrollerade stopp av sågar och rotorer och full effekt för effektiv drift av transportörer sparar värdefull processtid liksom investerings- och underhållskostnader.

Fallstudier

GENVÄGAR

GENVÄGAR

Fallstudier

GENVÄGAR

GENVÄGAR

Fallstudie

GENVÄGAR

Startsida

GENVÄGAR

VATTEN / AVLOPP

Rent vatten med minimal energiförbrukning

Varvtalsreglering kan ge avsevärda energibesparingar vid hantering av vatten/avlopp på grund av stora variationer i behovet. Kommuner runt om i världen använder CGs produkter i anläggningar för avloppshantering, vattenreningsverk och pumpstationer. Resultatet är förbättrad tillförlitlighet, minskad energiförbrukning och mindre mekaniskt slitage.

KRAFTPRODUKTION

Kraftfulla drivsystem för kraftproduktion

CG har arbetat med energisektorn i många år. Våra robusta och kraftfulla frekvensomriktare erbjuder effektiv och tillförlitlig drift av dina pumpar, fläktar och kranar. Det innebär lägre kostnader för energi, underhåll och stilleståndstid.

PROCESSINDUSTRI

Energieffektiva och tillförlitliga processer

Processindustrier kan göra stora besparingar genom att optimera sina många elmotordrivna processer. CG säkerställer effektiv och tillförlitlig drift av dina pumpar, fläktar, kranar, blandare, kvarnar, centrifuger och transportörer.

GRUVDRIFT

Förberedd för den tuffa verkligheten

CGs produkter är väl beprövade inom gruvdriftstillämpningar världen över. Tack vare robust konstruktion och avancerade funktioner hanteras dina tunga drifter på ett tillförlitligt och effektivt sätt, oavsett om det gäller krossar, transportörer, kranlyft, pumpar eller fläktar.

SÅGVERK

Robusta produkter för tunga drifter

De robusta CG-produkterna är väl anpassade för tunga drifter i ditt sågverk. Kontrollerade stopp av sågar och rotorer och full effekt för effektiv drift av transportörer sparar värdefull processtid liksom investerings- och underhållskostnader.

Fallstudier

GENVÄGAR

GENVÄGAR

Fallstudier

GENVÄGAR

GENVÄGAR

Fallstudie

GENVÄGAR